برف کم سابقه و دردسر هایش برای نیویورکی ها

 

در صورت باز نشدن تصاویر                   بروی عکس ها Right Click کنید و                   گزینه Reload Image یا Show Picture را انتخاب نمایید

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_01.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_02.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_03.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_04.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_05.jpg

 

 

                  

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_06.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_07.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_08.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_09.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_10.jpg

 

 

                  

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_11.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_12.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_13.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_14.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_15.jpg

 

 

                  

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_16.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_17.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_18.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_19.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_20.jpg

 

 

                  

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_21.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_22.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_23.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_24.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_25.jpg

 

 

                  

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_26.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_28.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_27.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_29.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_30.jpg

 

 

                  

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_31.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_32.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_33.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_34.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_35.jpg

 

 

                  

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_36.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_37.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_38.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_39.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_40.jpg

 

 

                  

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_41.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_42.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_43.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_44.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_45.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_46.jpg

 

http://mj8.persianfun.info/img/93/9/NewYork-Snow/snow_47.jpg

                  

 
/ 1 نظر / 59 بازدید
احسان

سلام دوست عزیز وبلاگ خیلی جالبی دارید. من مطالبتون رو خواندم عالی بود. ممنون میشم به وبلاگ منم سربزنی و تبادل لینک کنیم.