تصاویری متفاوت از چهره های تعزیه خوان

تعزیه خواناناصفهانی. مردانی که در ایام محرم و صفر با لباس مبدل تعزیه اجرا می کنند، هریک در زندگی خود دارای شغل و موقعیت اجتماعی متفاوتی هستند.

 

n2787477-4118945.jpg

محسن انصاری 31 ساله، شغل ورزشکار در نقش سپاهیان عمر سعد.

 

n2787477-4118956.jpg

حمید صالحی، شغل کارگر ساختمانی در نقش غلام حضرت امام حسین (ع)

 

n2787477-4118964.jpg

رحمان نصیربان 25 ساله، شغل کارگر کارگاه ریخته گری در نقش غلام حضرت امام حسین (ع).

 

n2787477-4118971.jpg

وحید رجایی30 ساله، شغل فروشنده مواد غذایی در نقش عون (برادر حضرت عباس(ع).

 

n2787477-4118972.jpg

حسین مویدی 13 ساله، شغل دانش آموز در نقش حضرت قاسم ابن الحسن (ع).

 

n2787477-4118973.jpg

علی مومنی 43 ساله، شغل کشاورز در نقش شهادت خوان غلام حضرت امام حسین (ع)

 

n2787477-4118974.jpg

محمد فرقانی 23 ساله، شغل بنکدار در نقش اصحاب حضرت امام حسین (ع).

 

n2787477-4118975.jpg

مسعود هادی، شغل دانش آموز در نقش حضرت علی اکبر (ع).

 

n2787477-4118976.jpg

ابوالقاسم شریفی 41 ساله، شغل کارگر دامداری در نقش شمر.

 

n2787477-4118977.jpg

امید فرقانی 21 ساله، شغل پیمانکار ساختمانی در نقش اشقیا.

 

n2787477-4118982.jpg

خانواده فرقانی در نقش اشقیا.

 

n2787477-4119017.jpg

رضا پور شعبان 31 ساله، شغل فروشنده لوازم خانگی در نقش یزید و اشقیا خوان

 

n2787477-4119018.jpg

ایمان حمیدی 27 ساله، شغل فروشنده کفش در نقش ابن سعد.

 

n2787477-4119019.jpg

سعید یوسفی 28 ساله، شغل آلومینیوم ساز در نقش سپاهیان عمر سعد.

 

n2787477-4119020.jpg

مهدی خاکی 27 ساله، شغل نانوا در نقش حضرت امام سجاد (ع).

 

n2787477-4119021.jpg

فرج الله عمو علی اکبری 83 ساله، شغل آهنگر در نقش حضرت امام حسین (ع).

 

n2787477-4119022.jpg

نوشین حاجی خانی 8 ساله، شغل دانش آموز در نقش حضرت رقیه (س).

 

n2787477-4119023.jpg

علی اکبر مهدوی 79 ساله، شغل کارمند بازنشسته در نقش اشقیا خوان.

 

n2787477-4119024.jpg

بهمن نامداری 56 ساله، راننده بازنشسته در نقش یزید و شمر.

 

n2787477-4119025.jpg

حسین قاسمی 54 ساله شغل تاسیسات ساختمانی در نقش اولیا خوان.

 

n2787477-4119026.jpg

مصطفی صفر نورالله 32 ساله، شغل سیم پیچ ماشین سنگین پیمانکار ساختمانی در نقش حکم سپاهیان عمر سعد.

 

n2787477-4119027.jpg

سعید محمدی 45 ساله، شغل آپارتی در نقش سپاهیان عمر سعد

 

/ 0 نظر / 29 بازدید