تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی سونی 2015

 

 

در صورت باز نشدن تصاویر                   بروی عکس ها Right Click کنید و                   گزینه Reload Image یا Show Picture را انتخاب نمایید

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-1.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-11.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-12.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-13.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-14.jpg

 

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-15.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-16.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-18.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-19.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-2.jpg

 

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-21.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-20.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-22.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-24.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-3.jpg

 

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-4.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-5.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-6.jpg

 

http://mj12.persianfun.info/img/93/12/Sony2015/sony-world-photography-awards-2015-shortlist-8.jpg

 

/ 0 نظر / 40 بازدید