فستیوال درختهای زیبای کوچک در ویتنام

فستیوال گل ویتنام امسال نیز مانند سالهای گذشته در فوریه 2015 (سال نوی لونار) و در شهر Ho Chi Minh با حدود 4000 گیاه تزئینی، بونسای، درختان خشک شده، گیاهان پیوندی، باغ سنگ و گلهای نادر میزبان هزاران بازدیدکننده از سراسر دنیا بود.

عکسهای زیبایی از این گیاهان خاص و دیدنی با هم می بینیم:

گروه سرگرمی روزنه

www.ROZANEHONLINE.com

روزنه آنلاین

www.ROZANEHONLINE.com

www.ROZANEHONLINE.com

www.ROZANEHONLINE.com

www.ROZANEHONLINE.com

گروه سرگرمی ROZANEH

گروه سرگرمی ROZANEH

www.ROZANEHONLINE.com

روزنه آنلاین

www.ROZANEHONLINE.com

گروه سرگرمی روزنه

گروه سرگرمی ROZANEH

www.ROZANEHONLINE.com

www.ROZANEHONLINE.com

گروه سرگرمی روزنه

گروه سرگرمی روزنه

www.ROZANEHONLINE.com

گروه سرگرمی روزنه

www.ROZANEHONLINE.com

روزنه آنلاین

گروه سرگرمی ROZANEH

گروه سرگرمی ROZANEH

www.ROZANEHONLINE.com

www.ROZANEHONLINE.com

www.ROZANEHONLINE.com

روزنه آنلاین

گروه سرگرمی ROZANEH

 
/ 0 نظر / 30 بازدید