عکس های دیدنی از طبیعت زیبای پاییز
مسیرهای زیبای پاییزی. به ترتیب: کره جنوبی/یورک شایر/ دانشگاه کمبریج.  (آژانس عکس اروپا/ PA)

عکس خیلی جالب از طبیعت زیبای پاییز

جلوه های زیبا از طبیعت پاییز در کشورهای مختلف جهان. منبع عکس ها: سایت فرا رو