دوستان سلام  هر یک از شما ممکن است مدارکی را گم کرده باشید و تا بحال پیدا نشده باشد. یک سایت اینترنتی بسیار مفید توسط شرکت پست ایجاد شده استکه هر مدرکی که پیدا شده باشد و به اداره پست ارسال شده باشه را در آن اعلام میکند لطفا به  آدرس زیرمراجعه کنید  و نام و یا نام خانوادگی     خود یا آشنایان خود را در آن جستجو کنید تعداد زیادی مدارک پیدا خواهید کرد ! لطفا اطلاع رسانی کنید.ضمنا توصیه کنید اگر کسی هر مدرکی پیدا کرد در  صندوق پست بیاندازد تا در این سایت ثبت شود

روی لینک زیر کلیک کنید

http://postyafteh.post.ir