سرخ ولیک، روستایی است از توابع بخشچهاردانگهشهر ساری در استان مازندران

این آبندان در خارج از روستای سرخ ولیک واقع شده است که از طبیعت بکر و دیدنی برخوردار است.

آب  این آب بندان در فصل زمستان ذخیره و در فصل تابستان برای استفاده از زمین  های کشاورزی و شالیزاری این روستا مورد استفاده قرار میگیرد.برای دیدن  مناظر زیبای این آب بندان به این روستا سفر کنید.منتظر دیدار شما هستیم

اب بندان روستای سرخ ولیک ( تصویری)‎

اب بندان روستای سرخ ولیک ( تصویری)‎

اب بندان روستای سرخ ولیک ( تصویری)‎

اب بندان روستای سرخ ولیک ( تصویری)‎

اب بندان روستای سرخ ولیک ( تصویری)‎

اب بندان روستای سرخ ولیک ( تصویری)‎

اب بندان روستای سرخ ولیک ( تصویری)‎