نسخه لاین و وایبر و واتزآپ در قدیم !

aks-khandedar-jadid-003

 

جای همتون موز برداشتم !

aks-khandedar-jadid-004

 

به این میگن دکمه مطمعن !

aks-khandedar-jadid-005

 

سر پیچ !

aks-khandedar-jadid-006

 

چه هنرمندانه زدنش !

aks-khandedar-jadid-007

 

درب اتوماتیک !

aks-khandedar-jadid-008

 

شما روزی 5 قاشق برنج بخور

- چشم !

aks-khandedar-jadid-009

 

از این بپر بپری ها رو ببین کجا گذاشتن !

خدا تو سرتون بزنه !

aks-khandedar-jadid-010

 

ننت بیاد که بهت میگه !

aks-khandedar-jadid-012

 

کی چنجه میخواد !؟

aks-khandedar-jadid-013

 

کار از محکم کاری عیب نمیکنه !

aks-khandedar-jadid-014

 

حال روز ما تو این روزا !

aks-khandedar-jadid-015

 

بدون شرح !

aks-khandedar-jadid-016

 

ینی فقط به خاطر یه سلفی !؟

aks-khandedar-jadid-017

 

خدا رحمتش کنه !

aks-khandedar-jadid-018

 

تنها در خانه !

aks-khandedar-jadid-019

 

بیاین بریم سخره نوردی !

aks-khandedar-jadid-020

 

اندازه خاور بار زده تو ماشین !

aks-khandedar-jadid-021

 

سیگار به این میگن

قدیما این سوسول بازیا نبوده که !

هر کام = 25 بسته سیگار سیلور 4 !

aks-khandedar-jadid-022

 

به این هم میگن همکاری !

aks-khandedar-jadid-023

 

به این هم میگن موج سواری

aks-khandedar-jadid-024

 

به اینم میگن سلفی !

aks-khandedar-jadid-025

 

یا خدا … ینی واقعا !؟

This message has been truncated

Show Full Message