طارم زنجان - گوهری ناشناخته و غبار گرفته

دنیایی از سکوت و زیبایی، تلفیقی دلنشین از رود و کوه و جنگل و دشت. اینجا طارم زنجان است. چسبیده بهمنجیل و فومن گیلان. وقتی از گردنه های سخت و سردسیری مسیر زنجان به طارم می گذری هیچ به ذهنت هم نمی آید که چه بهشت زیبایی انتظارت را می کشد. شهرستان آب بر مرکز طارم است که از منجیلحدود 50 کیلومتر و از زنجان حدود 90 کیلومتر فاصله دارد. اگر به دنبال منطقه ای دیدنی برای سفری یک یا دو روزه می گردید طارم و طبیعت ناب آن در بهار میعادگاهی مناسب است.

دسترسی به طارم هم از قزوین و منجیل میسر است و هم از زنجان.


اینجا سد سفیدرود است جاده طارم بعد از سد و شهر منجیل در قسمت غربی جاده جدا می شود:

سد سفیدرود


چرای ساحلی مختلط!:

1305219


یک غار کوچک. غارچه!!:

 

 

تپه های رنگارنگ مسیر گیلوان به آب بر:

1305216


1305215

1305213


زیتون کاری های منطقه خرمنه سر:
 

1305214 

 

 

1305212

 

روستای وزنه سر در 25 کیلومتری غرب آب بر:

1305211


130510


1305209


1305208


1305207


یک ژولیده دوست داشتنی:

1305206


مردم به دنبال یک گنج خوراکی:

1305205


1305203


1305201


قارچ خوراکی دنبلان که اوایل بهار در ارتفاعات این منطقه دیده می شود. و از شانس ما چند تایی هم نصیب ما شد.

قارچ خوراکی دنبلان


البته پیدا کردن این قارچ کلی داستان دارد و کار هر کسی نیست یکی از نشانه های این قارچ زیر زمینی وجود این گیاه همزیست در کنار آن است که البته من که نتوانستم شناساییش کنم ولی محلی ها واقعا ماهر و باتجربه هستند در این کار:
 

1305202

 

این کوچولو هم انگار دنبال قارچ زیرزمینی بود. تحویل محویل هم یخدی!. 

1305204


بلندترین رودخانه ایران.. رودخانه  قزل اوزن یا سفیدرود..

1305197


 

1305198

 


ابتدای مسیر طارم به زنجان که از جاده ای زیبا و کوهستانی دارد: 

1305196

برچسب‌ها: طارم, قارچ خوراکی دنبلان, آب بر, قزل اوزن, زنجان