رستورانی در عمق پنج متری اقیانوس هند ساخته شده است که نخستین رستوران شیشه ای زیردریایی جهان به شمار می آید.

رستوران شیشه ای

این رستوران در هتل کنراد مالدیو و 5 متر زیر آب های اقیانوس هند قرار  دارد.

رستوران شیشه ای زیر آب

 

علی رغم واقع شدن در اعماق دریا، این رستوران به هیچ نوع وسیله   الکتریکی برای ایجاد روشنایی نیاز ندارد، چرا که نوری از میان شیشه ها به  دورن این رستوران می تابد، کاملا آن را گرم و روشن کرده است.

نمای بیرونی رستوران زیردریایی

در این رستوران، درحالی که پشت میز غذا نشسته اید، می توانید انواع  ما هی های کوچک و بزرگ و حتی کوسه ها را نیز از فاصله بسیار نزدیک مشاهده  کرد.

رستوران زیردریایی

نمایی از رستوران زیردریایی

رستورانی زیر اقیانوس هند

رستوران شیشه ای